Maskintillverkning Pedrotti

Mobil tork – för den som vill ha flexibilitet

Stor kapacitet med torkning till liten kostnad per ton i kombination med en flexibel lösning där det finns utrymme för att såväl bygga ut som att avveckla är några av fördelarna med en mobil tork.

MAIRANO ITALIEN NILEHN TEKNIK

Italienska Pedrotti har tillverkat mobila spannmålstorkar i 60 år och har stor erfarenhet av produkten.

Kapaciteten ligger på 300 torkar per år i anläggningen men det varierar från 250 till 300 per år.

– Torra eller blöta år medför att försäljningen varierar mycket, berättar Fabio Pedrotti, delägare i företaget.

Pedrotti har flera underleverantörer för delar som motorer, lager, elektronik och plastdetaljer men tillverkar alla delar i stål och plåt i egen regi innan de mobila torkarna lackeras och slutmonteras i anläggningen i Mairano.

Fabriken ligger mitt i samhället och har byggts ut i etapper. Nu är all tomt utnyttjad och det finns inte längre några expansionsmöjligheter på nuvarande fabriksområde.

En mobil tork har den fördelen att den köps som en komplett maskin, ställs upp på en lämplig plats på gården och är användbar på direkten. Därmed är det en produkt som kan köpas in med kort framförhållning och det är anledningen till att försäljningen varierar mycket från år till år.

Farmmac är den svenska generalagenten för Pedrotti och Per Christersson på det företaget berättar att leveranstiden under vintern endast är fyra veckor från order, men att den ökar under vår och sommar ju närmre skördesäsongen på norra halvklotet man kommer.

Pedrotti säljer mobila torkar över hela världen men norra Europa är deras största marknad. I Norden säljs torkar i framförallt Sverige medan det säljs ett fåtal i Norge och Danmark men inga alls i Finland.

– De har för många egna tillverkare av torkar, säger Fabio Pedrotti.

Han är tredje generationen ägare till företaget och arbetar aktivt i produktionen. Hans ansvarsområde är att testköra alla färdiga torkar medan han har anställda som sköter försäljning och administration.

På företaget finns 45 anställda och tillverkningen är förlagd till ett antal verkstadsbyggnader där slutmontering sker i en av dem.

Storsäljare i Sverige är mellanmodellerna där L270 är en populär modell. Den torkar 5 procent, 150 ton per dygn och kostar runt 1 miljon svenska kronor.

Till det kommer en del transportörer för att få spannmålen till och från torken.

– Det finns många lantbruk med oanvända byggnader som relativt enkelt kan byggas om till fungerande planlager för spannmål. Gör man det och ställer en mobil tork intill får man en kostnadseffektiv anläggning där torkning och lagring kan ske till rätt pris, säger Per Christersson.

Tekniken i en Pedrottitork bygger på kontinuerlig satstork, det vill säga torken laddas med en mängd spannmål som cirkulerar under torkningen och när det är klart töms hela torken och ny spannmål fylls på.

Precis som i en konventionell tork kan spannmålen kylas direkt i torken eller flyttas för att kylas externt. Det senare är en smart lösning för att öka anläggningens kapacitet.

Mobil tork – för den som vill ha flexibilitet

PDF, 6,14Mb

Lantbrukets Affärer Nr 12, 2017