Farm Mac lanserar kompakt överlastningsvagn

Skånska Farm Mac kompletterar nu sin vagnsserie Grain Saver med den kompakta modellen GS-12. Med sin lastvolym på tolv kubikmeter ska GS-12 effektivisera tröskningsarbetet på gårdar och för maskinstationer i skogs- och mellanbygd.

Enligt Farm Mac kan effektiviteten i spannmålsskörden ökas markant genom överlastning från tröska till vagn. Vid krossensilering kan spannmålskrossen matas utan mellanlagring vilket ger en högre kvalitet då risken för inblandning av smuts och grus minskar.

Fördubblad skördekapacitet

– Normalt ser vi en 25–30 procentig kapacitetsökning vid tröskning med överlastningsteknik. I skogs-bergs- och mellanbygder är effekten ofta en fördubbling av skördekapaciteten på grund av långa fälttransporter kring skogar, bäckar, raviner och liknande. Därför har vi utvecklat GS 12 för effektiv överlastning i det mindre formatet, säger Krister Wiengren på Farm Mac AB i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Det låter motsägelsefullt, normalt tänker man överlastningsvagnar på de stora godsen, men i mellanbygd kan man med en betydligt lägre investering än för en stor vagn vinna väldigt mycket mer. Denna modellstorlek har visat sig vara väldigt populär i Norge.

Överlastning till lastbil

Farm Mac uppger att GS-12 också fungerar bra vid bulkhantering av utsäde. Genom överlastningen slipper man start- och stopp-moment med tröskan, och tack vare den kontinuerliga överlastningen minskar enligt Farm Mac även tröskans vikt vilket ger mindre markpackning och bättre framkomlighet på blöt mark.

– Studier visar att överlastning till lastbil alltid är lönsam vid vägtransporter överstigande 4 km med 40 km/h traktor och vid ca 5,5 km med en 50 km/h traktor jämfört med vägtransport med traktor och vagn, säger Per Christerson på Farm Mac.

Samma grundkonstruktion

Den mindre GS-12, med en lastvolym på tolv kubik, är byggd på samma grundkonstruktion som sina större serie-syskon och levereras med bromsad BPW enkelaxel (hydraulik eller luft). Dragkraftsbehovet ligger på 90–120 hästkrafter och som standard är däckutrustning 710/65 R26,5.

Dragkraftsbehovet ligger på 90-120 hästkrafter och utlastningshöjden är variabel mellan 2,06–4,31 meter

Utlastningshöjden är variabel mellan 2,06–4,31 meter. Vagnens vertikala och horisontella skruvar mäter 315 respektive 250 millimeter. Den mekaniska växxellådan är tillverkad av tyska Röderberger. Vagnens längd är 5,35 meter och bredden 2,92 meter. Tömningstiden ligger på två till tre minuter.

Den av Farm Mac utvecklade och byggda vagnen har redan sålts i flera länder och finns tillgänglig på den svenska marknaden inför skörden 2019.