Lyckad satsning på Rumänien

Rumänien är en av Europas största jordbruksländer. Farm Mac har under de senaste 10 åren sålt i storleksordningen 25 maskiner och levererar slang till ett antal större kvarnar och privata större jordbruk.

Nu har vi till slut etablerat försäljning genom vår nya samarbetspartner ”Mecannikka Deutche Traktoren AG Romania” som är ett mindre men snabbrörlig privat aktör med bas i Bucarest.

I mars månad genomförde vi en road-trip tillsammans med Mecannikkas folk i flera regioner med ett par hundra besökare. Mottagandet var bra, även om många lantbrukare oroas för sin svaga valuta som slår igenom på finansiering som i huvudsak görs i Euro. Ett annat orosmoment var att över 80% av höstrapsen hade utvintrat. Trots detta ser vi med tillförsikt fram mot årets säsong där vi räknar med att få igång leveranser av såväl slangläggningsutrustning som överlastningsvagnar.

Nöjd kund - Agri Sol SRL - och dess ägare som brukar ca 4 000 ha söder om Bucarest