Nytt smart torkgolv från Farm Mac

Farm Mac -specialister inom tork- och lagring av spannmål, lanserar nu ett egenutvecklat torkgolv som kommer att effektivisera den redan kostnadseffektiva planlagertorktekniken.

Golvet kan läggas ovanpå betonggolv eller annan hårdgjord yta och sedan kan man med hjälp av flyttbara betongelement sätta väggar på vilket en enkel tak-konstruktion kan placeras. Färdiggjutna betongelement, kraftiga fläktar och integrerad fläktstyrning kan därefter stora och små planlagertorkar och integreras t.ex. med omrörare och tillsatsvärme med exempelvis flispannor.

– Vi kan nu erbjuda maskinleasing på kompletta torkhus på detta sättet eftersom de ganska lätt kan flyttas till andra platser eller säljas. Detta är precis ett sådant enkelt, flexibelt system som många lantbrukare efterfrågat. Tiderna förändras, i takt med en snabb strukturutveckling ställs andra krav, säger Krister Wiengren, på Farm Mac.

– På ett par dagar kan därmed en intensiv tork byggas som därefter kompletteras med fler betong- och takmoduler, även dessa leasebara, för att hantera tusentals ton spannmål. Investeringsnivån är sådan att en anläggning kan amorteras ganska snabbt, framförallt beaktat mervärdet som finns på lagrad spannmål i Sverige vid egen torkning- och lagring, berättar Per Christerson på Farm Mac.

Golven utvecklades som ett alternativ till de träkonstruktioner som förekommer för installation på gjutna golv eller där ytligt liggande berggrund förhindrar nedgjutna kanaler som alltmer används som tork- och lagringslösning i Norden. Principen är att höjd skapas med kraftiga järnbalkar och sedan läggs plattor som i standardutförande finns i 1 x 1 och 0,5 x 0,5 m. Dessa tillverkas med flera bärande komponenter och har genomluftning i hela golvytan. Golvet lyfter 25 cm.

– Under senare år har vi noterat alltmer problem med lagringsinsekter och vi har många kunder som fått riva ut olika tork- och lagringslösningar av trä för att ersätta dem med lösningar i betong och järn. Tyska Bondeorganisationen DLG t.ex har som en viktig punkt vad gäller säker spannmålshantering att ”använd inget trä”. Vi följer bara denna trenden. Detta är anledningen till att vi utvecklat detta nya golv för ett allt varmare klimat, säger Krister Wiengren.

– Vi tror verkligen att detta golv som har bärighet även för tyngre lastmaskiner, kommer att efterfrågas, både från lantbrukare men även för andra ändamål och varor där luft används för att säkerställa lagringskvalitet. Allt levereras i ett klicksystem där lättare T-stänger låser plattorna från sidorörelser.