Vallberga Lantmäns expansion

Jord & Skog skrev en artikel om Vallberga Lantmäns expansion. I artikeln beskrivs hur Vallberga med hjälp av Farm Mac kunnat lagra större kvantiteter spannmål redan vid skörd och tack vare den enkla lagringen kunna bygga ut sin anläggning allt eftersom tillväxten i försäljningen ökar.