Mobil lösning som snabbt kan göras om

När Clas Wennman ökade arealen från 300 till 490 hektar motiverade det en investering i tork och lagring. Befintlig maskinhall och planlager i äldre ekonomibyggnad tillät en kostnadseffektiv lösning med hög kapacitet och flexibilitet för 2,1 miljoner kronor.

EXT & FOTO ANDERS FÄLLMAN

Clas Wennman

Clas Wennman framför maskinhallen som också hyser torken och är platta under tak för tröskad spannmål.

Clas Wennman arrenderar Danmarks prästgård av Uppsala Akademiförvaltning utanför Uppsala. Fram till 2018 var gården basen i växtodlingsföretaget med odling av spannmål, ärter och oljeväxter på cirka 300 hektar och merparten levererades i skörd. Resterande torkades och lagrades i två stationära torkanläggningar av äldre snitt. Det fungerade, men var tämligen arbetskrävande och när arealen ökade fanns det anledning att anpassa kapaciteten.

Clas Wennman föredrog en lösning med en mobil Pedrotti-tork i stället för en torkanläggning av klassisk typ. Han sökte en kostnadseffektiv lösning som tillåter att tröskan går hela tiden och närheten till Lantmännens mottagningsplatta är dragspelet som utnyttjas i skörd.
–Vem vill inte hantera sin spannmål i en stationär tork med alla fördelar det innebär, men en sådan skulle kosta i storleksordningen sex miljoner och är inte optimal med mina förutsättningar. Därför beslutade jag mig för att finansiera investeringen själv och slutnotan landade på cirka 1,8 miljoner kronor exklusive eget arbete, säger Clas Wennman.

FÖR DEN SUMMAN har han bland annat fått en begagnad fristående tippgrop på golv som rymmer 45 kubikmeter, en Pedrotti L270-tork som rymmer 38 kubikmeter och en låg och öppen kylficka på 50 kubikmeter med en Airrocket som levererar 12000 kubikmeter luft per timme. Till det en ny elevator, fyra begagnade kedjetransportörer som totalrenoverades, brandväggar, platta och tak över torken samt markarbeten.
Han kunde utnyttja befintliga ekonomibyggnader utan dyra anläggningsarbeten och gjutningar, utan investeringar i stora elevatorer och utlastningsficka.
–Maskinhallen med yta för lagring av insatsvaror är mottagningsplatta under skörd och vår lastmaskin JCB 412 S fyller tippgropen och lastar en bil på 20 minuter när vi levererar spannmål från planlagret. Det ger bättre utnyttjande av en maskin jag hur som helst behöver.
Eftersom planlagret saknar kylning är kylning av spannmålen vid tröskning under varma förhållanden anläggningens flaskhals. Spannmålen kyls både i torken och kylfickan. Den torkade varan flyttas med en elevator och fyra kedjetransportörer till en intilliggande ekonomibyggnad som användes som interventionslager för spannmål under regleringstiden.
–I dagsläget kan jag bara lagra 1600 ton eftersom vajerförbanden som höll ihop långsidorna hade monterats bort och jag vågar inte lagra högre än 2,5 meter vid vägg. Utöver det kan jag lagra 500 ton i de gamla torkarna och det innebär att jag kan lagra cirka 60 procent av en normalskörd.

Tork och lagring

TORK I MASKINHALL: 22 x 44 m och lagring i äldre ekonomibyggnad 15 x 48 m.

TORK: Pedrotti L 270, mobil, cirkulerande satstork, 38 m3, eldrift och oljepanna 950 kCal/h, 1,1 miljoner kr inklusive elinstallation.

KAPACITET: 150–180 m3/dygn.

BEG TIPPGROP: 45 m3, fristående på golv, 130 000 kr.

KYLFICKA: 50 m3, med installerad Airrocket och vidstående fläkt på 7,5 kW som ger 12 000 m3/h, cirka 150 000 kr.

ELEVATOR: 75 000 kr.

KEDJETRANSPORTÖRER: 4 st begagnade, 85 000 kr.

PLATTA, BRANDVÄGGAR OCH TAK: 150 000 kr.

MEKANISK, ELINSTALLATION, MM: 250 000 kr samt mycket eget arbete.

MARKJOBB: 50 000 kr.

SOPBORSTE TILL LASTMASKINEN: 35 000 kr. Maskiner i skörd

TRÖSKA: Claas 650, 25 fot.

TRAKTORER: Claas 650, Claas 830 och Claas 870.

SPANNMÅLSVAGNAR: 3 x 28 m3.

LASTMASKIN: JCB 412 S med högtippande skopa, 4 m3

tippgrop och en kylficka

På insidan av maskinhallen står en tippgrop (vänster) och en kylficka (höger) längs väggen och på utsidan står Pedrotti-torken.

Tippgropen

Tippgropen, som rymmer 45 m3, står på golvet och fylls med lastmaskin.

Pedrotti L 270 tork

Torken står inne i maskinhallen och flyttas ut under skörd. När torken är tom kallar den på spannmål från tippgropen. Pedrotti L 270 är en cirkulerande satstork som rymmer 38 m3. Torkprocessen regleras på spannmålens sluttemperatur. När en sats är klar kan spannmålen kylas i torken innan den töms…

kylfickan på insidan

…och kylfickan på insidan är på 50 m3 och rymmer en torksats. Till vänster om fickan syns den fläkt som ger 12 000 m3 luft…

Airrocket-fördelaren

…till Airrocket-fördelaren som är monterad i botten av kylfickan. Tack vare kylfickan kan Pedrotti-torkens kapacitet öka med upp till 15 procent.

Clas Wennman

Arrenderar 400 ha av Uppsala Akademiförvaltning och 95 ha av 3 privata markägare, 5-årsarrenden. Fördelat på Danmarks Prästgård och Linnés Hammarby. En säsongsanställd och en F-skattare.

CLAS WENNMANS SYSTEMVAL ska ses mot bakgrund av att det finns två stora och ändamålsenliga ekonomibyggnader på den nya arrendegården. Ett annat skäl är att han odlar få grödor i ett enkelt koncept utan att sikta på specialkontrakt. Denna säsong består odlingen av 340 hektar höstvete, 80 hektar höstraps och 60 hektar ärter, och det är bara höstvete som hanteras i anläggningen.
–Det sänker kravspecen på torkning och lagringen på planlagret. Men jag strävar naturligtvis efter att ta fram en ren, snygg och sund vara med bra vattenhalt och vi kontrollerar temperaturen noga i lagringen. Därför har jag ett riktvärde på 13 procent i torken.
Närheten till Lantmännens mottagning av otorkad spannmål på platta är viktig. Beroende på omständigheterna i skörd levererar Clas mer eller mindre av otorkad vara till plattan.
–Den ligger bara några kilometer bort och inte längre än en kilometer från mina närmaste fält. För mig är det också en fördel att kötiden minskar och jag slipper in i stan med lassen.

FLEXIBILITETEN som investeringen för 1,8 miljoner ger är visserligen principiellt intressant för en arrendator, men det är inte motivet för Clas Wennmans strategival.
–Det händer mycket på spannmålsmarknaden nu som förändrar spelplanen för oss odlare då det gäller avsättningen och det kan också leda till att jag behöver tänka om och i nya banor då det gäller grödvalen. Skulle det innebära att jag behöver en annan lösning för torkning och lagring kan jag montera ned utrustningen på en vecka. Men med dagens beslutsunderlag var min lösning den bäst anpassade och mest kostnadseffektiva, säger Clas Wennman.

lagring av spannmål

Vajerförbanden som höll ihop långsidorna hade monterats bort vilket begränsar lagringshöjden till 2,5 meter vid vägg.

Sopborsten

Sopborsten till lastmaskinen minimerar körning i vetet. Det ger en hygien som Clas Wennman uppskattar

Siemens logo

I anläggningens apparatskåp sitter Siemens logo, deras enklaste PLC. Någon separat pc behövs inte. Clas ändrar kyltider med mera i logon.

Torkprocessen kan följas i mobilen.

Torkprocessen kan följas i mobilen.

Clas Wennman

Mobil lösning som snabbt kan göras om, PDF, 620 kb