Værd at vide om Frøtørring

Denne pjece behandler de vigtigste forhold omkring tørring af frø. I frøavl er en god tørring og efterbehandling en forudsætning for frembringelse af et kvalitetsprodukt. Med denne pjece håber vi at kunne bidrage til større viden om emnet.

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö