Vi har valt att leverera Er nya tork med en hög standardnivå. Dock kan det finnas behov av tillval. Utöver de fem angivna tillvalen nedan finns ytterligare lösningar såsom integrerad dammsugare för tork, twin-skin inbyggnadssats. Läs mer på tillverkarens hemsida www.pedrottisrl.it

Automatiseringsprocesser

Beroende på dina behov, byggs moduler på för att kunna koppla in elevatorer, transportörer och annan inomgårdsutrustning som kommer att användas på gården. Som standard ingår normalt 2-5 uttag. Flera anläggningar kan kopplas in i din touch-screen. Dessa installeras vid fabriken efter bifogade elscheman från er lokala elektriker och reducerar installationskostnaden för dig. Vid större anläggningar kan separat styrskåp behöva levereras.

Automatisering med kylsilo

En modul kopplas in i torkens PLC-skåp som samverkar med övriga automatiseringsprocesser. Kylsilon möjliggör ca två procents torkning under en cykel och ökar torkkapaciteten med ca 25%. I de fall tork- och kylsilo inte är samstämmiga, stänger modulen av antingen torken eller kylsilon tills dessa åter kan samverka. Kan levereras som tillval vid nybeställning. En smart lösning är äldre silo som kombineras med en ”Air Rocket”.

Gasbrännare

Samtliga torkar kan levereras med brännare för naturgas, LPG eller liknande. Fördelen är en ren förbränning och att ingen värmeväxlare behövs. Tvåstegsbrännaren från Riello ger en jämn torkning. Notera att det svenska regelverket är komplicerat vilket medför relativt stora installationskostnader. Gasdrift rekommenderas endast vid torkning av väldigt stora spannmålsvolymer.

Automatiskt smörjsystem

Systemet garanterar automatisk smörjning i ca 400 timmar och består av en elektrisk pump med smörjtank på ca 5 kg, automatiska smörjnipplar på hela maskinen samt en sensor som känner av systemet. Allt är integrerat i torkens PLC. Samtliga nipplar kan smörjas manuellt om det uppstår problem med systemet. Kan eftermonteras på alla maskiner.

POWER PACK - generator

Ofta räcker inte elnätet till för att driva Pedrotti mobiltorkar. Ett sätt att lösa detta är att placera en Power Pack med traktordrift i anslutning till torken för att kunna kombinera en vanligt eldriven tork med automatik och mobilitet. Power pack är en generator som passar till varje torkstorlek. Denna kopplas till torken när man behöver köra torken på en plats, som inte har strömstyrkan framdragen. På de små torkmodellerna är kraftverket inbyggt men kan ställas separat om man beställer det speciellt så. På de stora torkarna är det ett separat traktordrivet elverk som levereras och som man ställer jämte torken för kabelanslutning. Kraftverket kan användas som reservkraftverk på gården under andra delar av året.