Allmänt

För oss på Farm Mac AB är din personliga och ditt företags integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina företagsuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Tillämpningsområde

Denna Integritetspolicy gäller all Farm Mac personuppgiftsbehandling om dig som är kontaktperson och som vi därför behandlar personuppgifter om.

Insamlade personuppgifter

Utöver att inhämta uppgifter från dig kan vi få viss kontaktinformation eller information om din yrkesroll från företaget du arbetar för eller ditt egna företag.

Vår användning och delning

Vi på Farm Mac använder dina personuppgifter för att kunna möjliggöra och upprätthålla affärsrelationer. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga. Vi kommer inte att lämna ut eller sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem. Du har därför rätt att få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade eller blockerade. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.