PLANLAGER

kreativa spannmålslösningar från Schmelzer

Planlager – flexibla, kundanpassade lösningar

Planlager är en gammal lagringsteknik av spannmål. Tekniken har genomgått en snabb utveckling under de sista åren och vi väljer därför att prata om antingen planlager – som är just ett plant lager men utan ventilation, ventilerade planlager (för kall- eller varmluftstillsats alt. kylmaskiner) eller plansatstorkar. Grundläggande är att ju högre du bygger väggarna, desto billigare blir torkning och lagring. Per ton.

planlagertorken

Övervakningssystem

AW-systemet från Schmelzer ett prisvärd, trådlös, mät- och övervakningssystem som är läsbart i din smarta telefon, padda eller dator. Luftflödesmätaren är oumbärlig, liksom våra enkla och driftssäkra Styrskåp för kraftfulla radialfläktar med varvtalsreglering och luftfuktighetsmätare.
Framtidens tork- och lagringslösningar kommer sannolikt vara digitaliserade, måste vara säkra, användarvänliga (intuitiva) och spårbara (block chain). Vi testar löpande olika system med det gemensamma att de ska vara sladdlösa, använder trådlös kommunikation, bör har ett AI-baserat självlärande upplägg (med bl.a. snifferfunktioner för O2, CO2, insekter) för att med hjälp av prognosmodeller kunna förutse lagringsduglighet, automatisk styrning av fläktstart eller prognoser för kylmaskiners driftstid och liknande. Möjligheterna är oändliga, tekniken behöver ett par år till innan de är redo för lansering.