Påfyllning av mobiltorken

Smarta lösningar för intag av spannmål till mobiltorken underlättar arbetet avsevärt. Dessa kan göras helautomatiska med hjälp av en modul integrerad i torkens PLC skåp. Enkla lösningar är inmatning från betongplatta med försänkt mottagningsskruv, standard tippgrop, tippgrop med självfall, tippning med vagn i mobil tippgrop och matning från planlager.

Som vi ser det - en mobiltork är mobil därför att den kan flyttas, inte för att det är en billig lösning med slabbig mottagning och kring-hantering av spannmålen. En genomtänkt - och rationell - hantering är grundläggande för att du ska ha många års problemfri användning med din mobiltork.

Gamla tiders mobiltorkar, traktordrivna och med en massa mekaniska knappar, tillhör det förgångna. Dagens mobiltorkar är elektriskt drivna och integreras in i befintliga anläggningar på ett sofistikerat och arbetsbesparande sätt.

Hur du väljer att lösa mottagning, transport till lagring och utlastning och uttagning är lösningar där endast fantasin sätter gränserna.

Nedan presenteras ett par idéer som fungerar i praktiken.

Inmatning från betongplatta med försänkt mottagningsskruv

Utomlands är det vanligt att man tippar på en betongplatta framför torken. Pedrotti har oändligt många tekniska lösningar för hur intagsskruven kan byggas och kombineras. T.ex. kan man leverera inmatningsskruvar med en djupare vinkel som gör det möjligt att sänka ner skruven i ett betonggolv. Kunder som väljer denna lösning reser oftast en vägg av bräder, betong eller plåt mellan platsen för tippning och torken, där tippning kan ske mot. Den nedsänkta skruven gör det enkelt att putta fram spannmålen med en lastare mot väggen utan att skada inmatningsskruven.

Detta är ett billigt, enkelt och effektivt sätt att fylla torken på utan att behöva vänta med vagnen. Tippgropar är en stor utgift vid investering i tork, trots att det idag finns enkla och prisvärda lösningar typ Jema Dry Pitt.

Inmatningsplatsen kan placeras under tak, i gamla byggnader och liknande ställen och innebär inte att man måste stå utomhus. En stor fördel är att mottagningskapaciteten med detta system är obegränsad - det är bara den gjutna ytan som begränsar volymen. Hanteringsmässigt är konceptet lika rationellt som en ventilerat planlager som används för mottagning av spannmålen. Såväl inom- som utomhus, kan mottagningen kombineras med Schmelzer teleskopiska rör för ventilation och genomluftning av spannmålen för att bibehålla kvaliteten på spannmålen eller nedgjutna kanaler. Att ventilera spannmålen innan torkning är oftast ett mycket billigt sätt att avlägsna en del vatten med kalluft och ökar kapaciteten på din mobiltork.

På samma sätt kan planlager med ventilation eller t.o.m. planlager dimensionerade för stora luftflöden (kalluftstork) kombineras ihop med mobiltorken för att bibehålla spannmålens fräschör samt för att snabbt kunna ta emot stora flöden spannmål under en begränsad tid. Matning av tork kan ske genom befintlig anläggning eller med lastmaskin/teleskoplastare.

Tippgrop ansluten till mobiltork

Nya och gamla tippgropar kan anslutas direkt till mobiltorken. I de fall gamla system har begränsad kapacitet kan man ofta uppgradera befintliga elevatorer och elevatorer med hjälp av nya band, moderna skopor och/eller öka varvtalet på maskinerna. Därmed kan gamla relativt sett ineffektiva system uppgraderas till låg kostnad och få ett andra liv. Oftast går det att öka mottagningskapaciteten bara genom att sätta upp enkla trä- eller metallväggar runt den gamla, trånga tippgropen eller genom att öka golvytan som används runtomkring för buffertlagring. Eller så skapar man buffertlagring någonstans runt torken med t.ex ett ventilerande teleskopiskt rör och lyfter därefter in spannmålen i den gamla anläggningen. Bara fantasin sätter gränserna!

Tippgrop med självfall

Med lite finurlighet och fantasi kan man utnyttja naturlagarna vilket flera kunder har gjort. Denna tippgrop har 60 m3 kapacitet och här har en höjdskillnad i terrängen på ca 3 meter utnyttjats.

Med JEMAs mobila tippgropar kan vi leverera fabriksgjorda tippgropsystem. Läs vidare under JEMA fliken. Dessa är enkla, robusta men väldigt prisvärda tippgropar som kan anläggas både inom- och utomhus. De finns i både körbar och gångsäker version.

Tippning med vagn i torkens skruv

Enklaste sättet att fylla torken är att tippa med en vagn rakt in i torkens skruv. Vi har många olika standardlösningar för detta, med olika storlekar på mottagningstratten. Detta tar dock tid och binder upp vagn och förare, men det är en enkel metod om man bara skall köra mindre volymer och flyttar torken ofta (t.ex vid flera anläggningar eller vid samverkan/uthyrningsverksamhet). En fyllningstratt kan även användas för matning från annan hårdgjord yta, från planlager mm. med en teleskopare eller med lastmaskin.