Dieseldrift

Tvåstegs eller trestegs högeffektiva dieselbrännare - den enkla lösningen.

Den enklaste och vanligaste driftformen i Sverige är dieselbrännare. Dessa är av tvåstegstyp på de flesta modellerna, vilket innebär att brännaren slår till och av två olika munstycken beroende på vilken värme som skall in i systemet. Brännaren är mycket enkel att justera och byta munstycke på. På de större modellerna sitter en trestegsbrännare som ger en hög värmeeffektivitet. Fördelen med dieselbrännare är framförallt de låga installationskostnaderna, enkelheten och att diesel alltid finns tillgänglig på gårdarna till vettiga priser. Vid omfattande torkning betalar sig dock gasinstallationen väl och för framförallt större mobiltorkar är gasdrift ett konkurrenskraftigt alternativ. Gasinstallationer är dock behäftat med mycket regler och begränsningar vilket begränsar möjligheterna i vissa områden att köra mobiltorken på gas.