Elskåp och el

Torken levereras nyckelfärdig men all nödvändig automatisering - även med olika tillval. Det är bara att koppla in elanslutningen och starta torken!

Normal så brukar elinstallationerna i en ny torkanläggning bli dyrare än beräknat beroende på mycket arbete med att dra ledningar och installera allt som behövs. Med en Pedrotti tork har man god kontroll över elinstallationerna från början då allt levereras nyckelfärdigt.

Bilden ovan visar nya elskåp med GSM (tillval), kW mätare och pekskärm.

Elskåpet till torken levereras direkt från fabrik. Denna är utformad enligt Europeisk standard. Pedrottitorkar behöver minimal elinstallation på plats. Något som kan tillkomma är dragning av ledningar till andra enheter typ, elevator, skruvar, transportörer och kyltorn. Pedrotti kan förbereda alla dessa enheter i elskåpet direkt i fabriken (antalet moduler som behövs bestämmas vid beställning inkl. deras flödesschema). När torken kommer så monterar den lokale elektrikern ihop torken med de andra enheterna enligt ritning.

Bilden visar på ett standard elskåp monterat på torken. Vid fasta anläggningar så kan man placera elskåpet en bit ifrån torken.