Dammavskiljare (aspiratör)

Pedrottis dammavskiljare är den effektivaste på marknaden och ger extremt ren och rensad vara. Den är ett tillval som nog närmast är att betrakta som standard då det verkligen betalar sig att installera denna!

Dammavskiljaren sitter på toppen av den vertikala skruven och den torkade varan passerar ca 5-6 gånger genom skruven. Detta innebär att all spannmål blir rensad 5-6 gånger under torkprocessen i aspiratören. Ungefär mitt på den vertikala huvudskruven sitter ytterligare ett renssåll som tar bort större ogräs och skadade och små kärnor. Det finns 3 olika såll för olika grödor. Våra kunder har givit oss mycket beröm för det effektiva renssystemet. Detta är mycket uppskattat av ekologiska lantbrukare som i regel har mer föroreningar i sin tröskade spannmal. 

För de olika modellerna finns det ett par olika storlekar på aspiratör och dammavskiljare.

Rens försedd med motor för att transportera bort avrens.