Automatiseringsprocesser

Det finns ett antal olika tillval som - rätt kombinerat - effektiviserar din spannmålshantering avsevärt. Det är automatisk påfyllning och tömning av torken, olika moduler för att koppla ihop mobiltorken med annan utrustning, GSM uppringning med varningssignal, vattenhaltsmätare samt integrering av ev. kylsilo. Äldre anläggningar kan därigenom kostnadseffektivt moderniseras.

Med olika moduler kan torkens PLC skåp användas för att styra hela anläggningen. Principen är att man köper till antalet moduler som behövs beroende på antalet komponenter som ska styras från torken. Detta ger goda möjligheter att modernisera en äldre mekanisk anläggning för att därigenom minska arbetsinsatsen.

Torken blir helautomatisk. Vår ambition är att få så enkla flöden genom torken och spannmålsanläggningen som möjligt och att kunna göra systemen kostnadseffektiva och flexibla. En del av planeringen vi gör med kunderna är att hela tiden kunna bygga vidare på systemen ifall gårdens behov ändras. Torken kan anslutas i befintliga system med vanliga inomhussilos, rundsilos, planlagersystem eller med slanglagringssystem. Tänk på att varje onödig förflyttning av din spannmål minskar ditt resultat; spannmål ska hanteras så enkelt och "rakt" som möjligt, från tröskan - via logistiken, torkningen och till slutlagring. Inget mervärde

Automatisk påfyllning och tömning av torken: Är ett grundläggande automatiseringssteg som varmt rekommenderas. Kan bara torken mata från någon form av mottagning och spannmålen kan lastas ut någonstans (om så bara på en platta eller i en vagn) så kan torken i princip sköta sig själv efter det att man ställt in och startat den.

Automatiseringsmoduler: Det finns ett antal moduler tillgängliga, för uppkoppling av en maskin, en till fem och en till tio. Dessa installeras på fabriken och via det bifogade elschemat kan er lokala elektriker därefter koppla ihop systemet. För större antal moduler - utgå från att torkens PLC skåp storleksmässigt inte räcker till utan torken levereras med ett separat skåp utöver ev. användning av standardskåpet.

GSM sändare: Levereras utan SIM kort och fungerar så att den ringer upp varningskommandon till mottagaren. Bra alternativ för den som t.ex både tröskar och sköter torken samtidigt.

Styr och reglerteknik för separat kylsilo: En modul kopplas in i torkens PLC skåp som samverkar med modulen för automatisk fyllning och tömning som därefter startar och stänger kylsilon och fläktar. I de fall de två delarna (tork och kylsilo) inte är samstämmiga stänger modulen av antingen torken eller kylsilon tills dessa de åter kan samverka.

Bilderna visar olika lösningar på hur man kan koppla in torken i systemet.

Pedrotti tork Pedrotti tork Pedrotti tork Pedrotti tork

Bilden ovan visar elskåp med GSM, fuktighetsmätare, kW mätare och pekskärm.