Luftningsspjut

Luftningsspjut är en enkel utrustning för att snabbt kunna avhjälpa lokal värmeutveckling i ditt spannmålslager. De skruvas lätt ned i spannmålen och kyler och torkar därefter mindre volymer spannmål kring dess placering. De kan därefter flyttas till andra områden med liknande problem i ditt lager.

Schmeltzer Airlance – ett grövre luftningsspjut – kylning, torkning, lagring för begränsade volymer till en låg investering.

Schmeltzer Airlance är en kraftiga variant av den enklare ”Airwisper”. Den är ett enkelt sätt att lufta spannmål, oljeväxter, potatis, ärtor, bönor och skogflis med mera. Den låga investerings- och driftskostnaden är dess stora fördel. I viss fall fungerar den som ett komplement till varmluftstorkning och den kan användas till nästan alla typer av spannmålslager inklusive silos. Nackdelen är precis som med ”Airwisper” det ganska omfattande arbetet som tekniken kräver vid hantering av större volymer. Airlance kan både suga och blåsa. Utrustningen levereras komplett med anslutning för 400 V och motorstopp. Riktningen av luftflödet ändras genom att ändra fläktens position.

Schmelzer luftningsspjut ”Airwhisper” – för de mindre jobben – förebygger värmebildning i din spannmål. Främst för mindre mängder och små högar spannmål. Bra t.ex för luftning i väntan på entreprenören som ska krossensilera din spannmål.

All spannmål mår bra av att ventileras. Luftningsspjutet har begränsad kapacitet men är en väldigt prisvärd och enkel lösning för de mindre volymerna spannmål. Luftningsspjutet ger den ventilation och kylning som är nödvändig för att förebygga värmebildning. Principen är enkel - skruva bara ner sonden i det berörda området för att kyla spannmålen.

Luftningsspjutet drivs av en liten motor och suger ut värme och viss fukt. Precis som den större luftningsspjutet Airlance, är det ganska jobbigt att hantera större mängder spannmål med denna lösning. Tidsåtgången per ton vara är stor, varje luftningsspjut ska flyttas och förankras, kablar ska dras och anslutas och vid uttag är risken stor för skador om man inte avlägsnat utrustningen innan. Generellt sett är alltid Schmelzers teleskopiskt hopfällbara rör att förorda framför denna teknik. Levereras komplett med anslutning för 230 V.

Schmelzer luftningsspjut Airlance

Tekniska detaljer

Typ Airwhisper Airlance
Motor 150 W 1,5 kW
Luftflöde 250 m3/h 2800 m3/h
Perforerad yta 0,8 m 1,5 m
Vikt 13 kg 36 kg
Hålstorlek, diameter 1,5 mm 1,5 mm
  (lämplig för raps) (lämplig för raps)

Bilder