Pelartork

Pelartorken "Airpillar" — flexibel ventilation för större utrymmen och höga lagringshöjder.

Pelartorken är en enkel lösning för att kunna ventilera stora volymer spannmål flexibelt. Är ett mer hållbart alternativ än halvmånar/pansartoppar och kan avlägsnas innan spannmålen lastas ut. Större lager kan ventileras endast med hjälp av en pelartork. Flexibel lagringshöjd - från 5 till 10 m. Pelartorken har en aktiv luftningsyta på hela 28 %. Enkel att montera och installera. Finns i en mängd olika konfigurationer. Trots flexibilitet och låg investering rekommenderar vi  inte heller denna lösning då arbetsinsatsen jämfört med teleskopiskt fällbara ventilationsrör är väldigt omfattande och totalkostnaderna därmed tenderar att bli ganska höga, beaktat lönekostnader och ersättning för eget arbete.

– 2,2kW inkl blåsning

– Höjd 4,25 – 5.00 m (kan förlängas upp till 10 m)

– Leveras med elkontakt

– För golv på ca. 100 m2 rekommenderas 4 pelartorkar på upp till 10 m höjd (obs! endast för kylning)

Pelartorken AIR PILLAR (English)