Kulvertar är en bra lösning om två planlagerfack ska byggas och där huvudsyftet är torkning.

Kulverten kan platsgjutas, muras och gjutas eller vi kan leverera prefabricerade kulverlösningar. Fördelen med kulverten är att byggnaden kan hållas lägre samt att man får fri gånghöjd. Genom fällbara luckor kan vardera kanal stängas av eller öppnas.