Hjularöds Gods ligger i mitten av Skåne. Vi träffar Henrik Negendanck som är driftsledare på godset och pratar om deras erfarenheter under de sista två åren av torkning och lagring av rödklöver, hundäxing och rörflen.

Hjularöds Gods byggde en planlagertork med delar från Farm Mac och har de senaste två åren även torkat gräsfrö i denna. Ett fack är med CC60 och det andra på 120 cm. Tanken bakom detta var främst att få en avlastning till en äldre tork, där man skulle förtorka för att slippa investera i den äldre torken. Idag konstaterar Henrik att man borde lagt CC60 i hela planbottentorken, detta då användningen hade blivit mer flexibel och kostnadseffektiv.

Hjularöd odlade under 2017 och 2018 rödklöver på 45 ha, 26 ha hundäxing samt 12 ha rörflen.

År 2017 tröskades hundäxing och rörflen i slutet av juli. Skörden var normal och volymerna modesta. Vattenhalten låg på ca. 15-17 %. Hundäxingen gav ca 600 kg/ha och gick bra att torka ner det under skörden med fläkt utan tillsatsvärme. Tork och lagringshöjd var1,2 meter. Behovet av omrörning av de både gräsfrögrödorna fanns inte och den fick ligga och torka.

Klövern tröskades den 15:e september och var mycket våt. Tillsatsvärme sattes till och som höjde temperaturen 5-7 grader. Klövern lades på tork vid en höjd av 30 cm. Under tre dagas tid så vände de all klöverfrö två gånger per dag. Totalt vände de sex gånger för att få det jämntorrt.

2018 var det extremt varmt. Skörden var en månad tidigare på både hundäxing och rörflen som tröskades vid en vattenhalt på ca 10 procent. Klövern tröskades den andre augusti vilket var en och en halv månad tidigare än året innan.

Avkastningen var bättre på Hjularöd år 2018 än 2017; två åskregn under växtperioden lindrade torkan. Hundäxingen låg på en avkastning på ca 800-900 kg/ha.

”Trösktanken var varm” berättar Henrik. ”Vi fick köra hem varje trösktank och börja kyla omedelbart.” De vågade inte vänta ute i fält på att fylla vagnarna utan de tömde var trösktank för sig i torken. På så vis fick man snabbt ner värmen när fröet kom på torken.