Ulf Andersson på Grönadal utanför Vellinge söder om Malmö, byggde en frötork med körbara golvrännor 2017. Principen för torken är sidoplacerade betongkanaler samt en 22 KW-fläkt. I den torkar och lagrar han inte bara rödsvingel utan även gårdens spannmål.

De sista två åren har Ulf odlat 14,5 ha rödsvingel, År 2017 skördade han 36 ton (180 m3) och 2018 ca 26 ton (130 m3).

År 2017 var ett år med höga vattenhalter. Då torkade Ulf rödsvingel för första gången i sin nya tork. Eftersom fläkten är en 22kW som ger upp till 46000 3 luft så provade Ulf med att ställa ner fläktvarvet till ca 30 procent av full kapacitet. Luften flödade bra genom rödsvingeln. Fläkten var nästan för kraftig även med en tredjedels kapacitet för värmetillsatsen var inte vidare hög. Ulf menar att han kunde nog sänkt till ca 15 procent av normalkapacitet, då hade han haft mer värme i fröet, men det hade tagit längre tid. Ingen omrörning av fröet skedde, utan det låg stilla i torkningen hela tiden. Tork och lagringshöjden var 170-180 cm. Inlagt vattenhalt var 17-18 %.

Fläkten har en mer än tillräckligt kapacitet för att torka gräsfröet och den går mycket tyst.

Vattenhalten var efter ner torkning ca 10,3-10,5 %. Vid leverans var den på 11 %. Ulf rekommenderar att man täcker sina fröer med genomskinlig plast om de skall ligga längre tid innan leverans. En plåthall fuktar fröerna på ytan och det är en klar risk att vattenhalten höjs 0,5-1 % efter torkning då fröet drar åt sig fukt.

År 2018 tröskade Ulf med låg vattenhalt, men väldigt hög temperatur på fröet, ca 30 grader, när det kom på torken. Han körde med fläkten så mycket som det gick och efter ca 6-12 timmar hade gräsfrö-temperaturen gått ner till 15 grader vilket var natt temperaturen. Sedan blåste han det i tre dagar och tillsatte värme i slutet för att få ner det till ca 10 procent. Men han hamnade på ca 10,3 % i slutänden.