John Nicander är driftsledare på Farm Mac Agro. De senaste två åren har han odlat knappt 80 ha rödsvingel, en gröda han är nöjd med då den är lättodlad och bryter den ensidiga växtföljden. Torkning sker i en budgettork som byggts i ett felkonstruerat planlager.

Planlagertorken ligger i en äldre loge som för tiotalet år sedan konverterades till ett större planlager men där den dåvarande leverantören av planlager felkonstruerade lagret. De körbara kanalerna lades i fel riktning så hela lagret måste fyllas innan luft kan blåsas på. Lösningen blev att plugga den befintliga utrustningen och bygga en flexibel planlagertork i plyfaväggar för kulvert samt med K-60 kanaler som man redan hade i en annan anläggning och därför kunde flytta över. Lagret har 3 m väggar. Torkning sker med två 22 KW-fläktar samt Farm Macs torkstyrning.

År 2017 gav en fantastisk avkastning på hela 1600 kg/ha av rödsvingel. Torkning skedde på 1,6 m lagringshöjd i gårdens planlagertork samt i flexibelt lager med två dubbelkopplade teleskopiska rör och i ett externt lager med tillsatsvärme från halmpanna. Tre olika lösningar som alla på sitt sätt fungerade. Först efter man hyrt in den största byggfläkten sent på hösten kom man tillrätta med torkningen av gräsfröet, till en hög dieselkostnad i de lager där man inte hade tillsatsvärme tillgängligt tidigt. ”Vi lärde oss att man inte ska vänta en minut med att koppla till tillsatsvärme – det blir enklare och billigare än att sitta och försöka torka ned gräsfrö i november innan leverans när vattenhalten inte nåtts för leverans” berättar John Nicander. ”Årets säsong gick lättare, vi hade låga vattenhalter och la in rödsvingeln och kylde intensivt i tio dagar på 2,50 m höjd”. Å andra sidan var det lägre volymer, ca 900 kg per ha, då torkan slog hårt mot avkastningen.

”Vi försöker att inte röra gräsfröet mer än nödvändigt. När det väl är inlagt vill vi inte röra detta förrän vi ska leverera. Om det går”, berättar John. ”Vi upplever att man snabbt ska börja kyla fröet för att bibehålla grobarheten som i vårt fall brukar landa kring 93 procent och högre.”