Luftningskon för eftermontage i silos - "Air-Rocket"

— En högkvalitativ lösning för eftermontage av ventilation i alla former av silosar. Unik konstruktion som levereras i ett antal modulmått. Finns för storlekar anpassade för silos på 90-400 ton.

Air-Rocket är en enkel och mycket prisvärd konstruktion för eftermontage i silos för kylning. Kan eftermonteras i alla silofabrikat (smärre modifieringar kan krävas). Levereras omonterad. Reducerar normal luftningstid i förhållande till standardmässiga ventikoner och liknande med upp till 40%. Fördelar luften bättre i silon än bottenkon. Tack vare sin stora utblåsningsyta tappas mindre lufttryck vilket innebär lägre energikonsumption och förluster. Ger extremt jämnt fördelat luftflöde. Säkerställer din lagringskvalitet till en mycket låg kostnad.

Tillgänglig i fyra konfigurationer, anpassad efter olika silosstorlekar.

Utgående luftyta i m2 och i procent

Typ Yttre Inre Vid botten Totalt
K30  2/4  1HE 0,75 m² 65,5% 0,34 m² 30,0% 0,05 m² 4,6% 1,14 m²
K30  2/4  2HE 1,49 m² 66,1% 0,71 m² 31,6% 0,05 m² 2,3% 2,26 m²
K30  3/5  1HE 0,93 m² 61,6% 0,51 m² 33,8% 0,07 m² 4,6% 1,51 m²
K30  3/5  2HE 1,87 m² 62,0% 1,07 m² 35,7% 0,07 m² 2,3% 3,01 m²