Elskåp och el

Pedrotti Elskåp

Torken levereras nyckelfärdig men all nödvändig automatisering - även med olika tillval. Det är bara att koppla in elanslutningen och starta torken!

Normal så brukar elinstallationerna i en ny torkanläggning bli dyrare än beräknat beroende på mycket arbete med att dra ledningar och installera allt som behövs. Med en Pedrotti tork har man god kontroll över elinstallationerna från början då allt levereras nyckelfärdigt.

Läs mer...

Dieseldrift

pedrotti mobila torkar dieseldrift

Tvåstegs eller trestegs högeffektiva dieselbrännare - den enkla lösningen.

Den enklaste och vanligaste driftformen i Sverige är dieselbrännare. Dessa är av tvåstegstyp på de flesta modellerna, vilket innebär att brännaren slår till och av två olika munstycken beroende på vilken värme som skall in i systemet. Brännaren är mycket enkel att justera och byta munstycke på. På de större modellerna sitter en trestegsbrännare som ger en hög värmeeffektivitet. Fördelen med dieselbrännare är framförallt de låga installationskostnaderna, enkelheten och att diesel alltid finns tillgänglig på gårdarna till vettiga priser. Vid omfattande torkning betalar sig dock gasinstallationen väl och för framförallt större mobiltorkar är gasdrift ett konkurrenskraftigt alternativ. Gasinstallationer är dock behäftat med mycket regler och begränsningar vilket begränsar möjligheterna i vissa områden att köra mobiltorken på gas.

Säkerhetsbrytare

pedrotti grain dryer safety switch

Hög säkerhet med säkerhetsbrytare.

Pedrotti har som standard en brytare som känner av ifall maskinen kommer i otakt eller något främmande föremål skulle fastna i maskinen. Denna automatik bryter brännaren så torken inte skall börja brinna. Säkerhetsbrytaren är din garanti för att inget ska hända.