Automatiseringsprocesser

Elskåp och el

Det finns ett antal olika tillval som - rätt kombinerat - effektiviserar din spannmålshantering avsevärt. Det är automatisk påfyllning och tömning av torken, olika moduler för att koppla ihop mobiltorken med annan utrustning, GSM uppringning med varningssignal, vattenhaltsmätare samt integrering av ev. kylsilo. Äldre anläggningar kan därigenom kostnadseffektivt moderniseras.

Läs mer...

Kyltorn

Kyltorn

Separat kylning - ökar torkens kapacitet med 20% och kan fås helintegrerad styrd av torkens PLC skåp.

Torken kan kopplas ihop med ett kyltorn. Detta ökar torkens kapaciteten med ca 20 %. Kyltornet och utmatningen till och från kyltornet kopplas ihop med torkens automatik och kommunicerar därmed under kylprocessen för att optimera effektiviteten i det hopkopplade systemet. Vi kan leverera dels helt anpassade kylsilos från Silofor eller bistår i att komplettera upp befintlig utrustning med delar från t.ex Schmelzer. Ett bra alternativ är de sk. "Air Rockets" från Schmelzer - ett prisvärt alternativ för eftermontering i gamla silos för luftning.

Dammavskiljare (aspiratör)

Pedrotti dammavskiljare och gravity cleaner

Pedrottis dammavskiljare är den effektivaste på marknaden och ger extremt ren och rensad vara. Den är ett tillval som nog närmast är att betrakta som standard då det verkligen betalar sig att installera denna!

Läs mer...

Gasdrift

Gasdrift

Gasdrift - billigare drift vid stora volymer.

Gas kan vara ett alternativ i vissa lägen till dieseluppvärmning. Detta kräver i regel en hel del förarbete och man skall ha en bra gasleverantör som vet vad de gör. I Sverige är gas fortfarande ganska ovanligt i spannmålstorkar vilket gjort att priserna ofta är högre p.g.a bristande konkurrens för denna installation än i andra länder. Om man får gasen att fungera så är priset på gas lägre så det kan vara ett bra alternativ till dyr diesel.

Värmeväxlare

heat exchanger

Värmeväxlaren sluter brännsystemet och inga avgaser förs därefter in i torken på torkar utrustade med dieselbrännare. Produkten är patenterad och unik för Pedrottis mobiltorkar.

Läs mer...

Automatiskt smörjsystem

Automatisk och permanent smörjningssystem

Automatiskt smörjsystem - en bra lösning när det är många som ska använda torken eller vid uthyrningsverksamhet.

I början av varje ny arbetarssäsongs fylls smörjfett i behållaren. En behållare räcker ca. 400 driftstimmar för torken. Systemet fungerar genom följande:

  • En elektrisk smörjfettspump ansluten till en smörjfettscontainer med 4 kilogramskapacitet
  • En serie av smörjfettdoserare/automater
  • En sensor som säkerställer övervakningen av att smörjning skett

Pumpen kan fås med 12 eller 24 volt drivning. En roterande skrapa, driven av pumpen, håller permanent rent och visar kvarstående nivå på smörjfettet i behållaren. Doserarenheten säkerställer att mängden smörjfett som drivit genom pumpen står i rätt proportion till var och en av de drivande enheterna som ska smörjas. En elektrisk sensor kontrollerar att smörjfettet har gått ut och stoppar pumpen. En serie av ljussignaler monterade på kontrollpanelen visar vilket läge pumpen är i (på, i vänteläge eller lock-out). I nödfall kan varje nippel smörjas manuellt eller med hjälp av en luftkompressor. Tillvalet är inget vi rekommenderar som standard.