Värmeväxlare

Värmeväxlaren sluter brännsystemet och inga avgaser förs därefter in i torken på torkar utrustade med dieselbrännare. Produkten är patenterad och unik för Pedrottis mobiltorkar.

Värmeväxlare operativa schema

Vid indirekt torkning undviks varje blandning och kontakt mellan avgaser och varan som torkas. I princip alla mobiltorkar från Pedrotti levereras med direktverkande insprutning av rökgaserna i spannmålen. Detta är möjligt eftersom konstruktionen endast ger 11% av partiklar i förhållande till idag gällande Europeiska gränsvärden. Trots detta har Farm Mac konsekvent valt att endast ta in torkar med värmeväxlare - "Compact Line"; regler kan komma att ändras och din investering ska hålla i många år framöver. I framtiden kommer antagligen nya direktiv eller lagar mot direkteldade torkar. Därför råder vi alla som tänker köpa en mobiltork med dieseldrift att inkludera värmeväxlare.

Värmeväxlaren ger perfekt kvalitet på den torkade varan - ingen kontaminering vid förbränning, har en termisk prestanda på över 90 procent (vilket innebär att du tappar ca 10% energieffektivitet p.g.a. värmeväxlaren vid normala hösttemperaturer - mer vid vinteranvändning) och är tillverkade i 100% rostfritt stål. Klarar torkningstemperaturer på upp till 110 ° c. Underhållsbehovet är minimalt. Ny teknik har halverat investeringen mot tidigare värmeväxlare

Värmeväxlaren är tillverkad helt i rostfritt Inoxstål med tre olika stålkvaliteter för att få den bästa termiska värmen i varje avsnitt av värmeväxlaren. Kontroll av rökavgaser är termostatstyrd i samband med hög/låg låga till brännaren.

Justerbar tidsinställningskontroll med alternativ för automatisk nedkylning förhindrar eventuella problem på brännkammaren. Högsta kvalitet på lågan. Detta är lätt att justera och vid bästa justering så blir det sotfritt inne i förbränningskammaren.

Det finns två olika modeller av värmeväxlare, anpassade för olika modeller av torkar.

Data / modell SOM 365 LC 650
Effekt Kcal (Kw) / timme    
Minimum: 163.000 (188) 163.000 (188)
Högsta: 365.000 (423) 650.000 (750) *
Torkningsluft temperatur (över rumstemperatur) 35 ° C 25 ° C
Minimum. : > Maximalt. : 85 / 90 ° C ** 100 / 110 ° C **
Termisk prestanda: 90-94% ** 90-94% **
Lämplig för Tork Mod. : Junior / Super Stora
90 / 100 / 120 180 / 200 / 240
Anmärkning:
*   Lämplig även i alternativet Kcal 730.000 (845 Kw) men då med en annan fläkt som passar till brännare av större storlek.
** Data om högsta temperaturer och prestanda är  till stor del beroende, av yttertemperatur och av relativ fuktighet i luften