Automatiskt smörjsystem

Automatiskt smörjsystem - en bra lösning när det är många som ska använda torken eller vid uthyrningsverksamhet.

I början av varje ny arbetarssäsongs fylls smörjfett i behållaren. En behållare räcker ca. 400 driftstimmar för torken. Systemet fungerar genom följande:

  • En elektrisk smörjfettspump ansluten till en smörjfettscontainer med 4 kilogramskapacitet
  • En serie av smörjfettdoserare/automater
  • En sensor som säkerställer övervakningen av att smörjning skett

Pumpen kan fås med 12 eller 24 volt drivning. En roterande skrapa, driven av pumpen, håller permanent rent och visar kvarstående nivå på smörjfettet i behållaren. Doserarenheten säkerställer att mängden smörjfett som drivit genom pumpen står i rätt proportion till var och en av de drivande enheterna som ska smörjas. En elektrisk sensor kontrollerar att smörjfettet har gått ut och stoppar pumpen. En serie av ljussignaler monterade på kontrollpanelen visar vilket läge pumpen är i (på, i vänteläge eller lock-out). I nödfall kan varje nippel smörjas manuellt eller med hjälp av en luftkompressor. Tillvalet är inget vi rekommenderar som standard.