PEDROTTI MOBILTORK

flexibel, lättskött och stort värde för pengarna

Mobiltorken - flexibel, lättskött och stort värde för pengarna

Pedrotti Large 270

Mobiltorken skapar flexibilitet, har högt andrahandsvärde, är kostnadseffektiv och inga fördyrande installations- och montagekostnader tillkommer normalt vid installation. De kan automatiseras i sin helhet. Är lätta att underhålla och kan tvättas med högtryckstvätten. Mycket effektiv aspiratör och sållsystem. Kan leases eller maskinfinansieras - värdefullt utrymme på bottenlån behöver inte användas.

Läs mer...

Påfyllning av mobiltorken

Vagntippning

Smarta lösningar för intag av spannmål till mobiltorken underlättar arbetet avsevärt. Dessa kan göras helautomatiska med hjälp av en modul integrerad i torkens PLC skåp. Enkla lösningar är inmatning från betongplatta med försänkt mottagningsskruv, standard tippgrop, tippgrop med självfall, tippning med vagn i mobil tippgrop och matning från planlager.

Läs mer...

Pedrotti - största i Europa eftersom de är pålitliga och bra!

scheme arbete av pedrotti tork

Pedrotti är Europas ledande tillverkare av mobiltorkar med en årlig produktion av mer än 300 torkar. Produktportföljen är omfattande och det finns en Pedrotti för varje behov. I princip varje tork byggs efter kundens önskemål. Torken är en cirkulerande satstork som kan fås helautomatiserad, lämplig för alla grödor. Klarar våt spannmål bra. Effektiva fläktar med låg ljudnivå. Gas eller oljedrift, kan fås med värmebeständig fläkt för annan stödjande värmekälla. Effektiv rens. Byggd av högkvalitetsstål. Brandsäker då systemet snabbt stänger brännare.

Läs mer...

Standardutrustning och tillval

När du väljer en Pedrotti mobiltork får du en tork med hög kapacitet och en hög utrustningsnivå i standardutförande. Kombinationsmöjligheterna med olika tillval såsom rens, olika styr- och reglerfunktioner, vattenhaltsmätare, gasbrännare mm är stora.

Läs mer...