PLANLAGER

kreativa spannmålslösningar

Farm Mac AB marknadsför sex huvudgrupper av Schmelzers produkter i Sverige.

Utöver detta finner du på dessa sidor information om kompletterande produkter vi använder i olika projekt. I såväl metall som betong.

portar till planlager

Två olika system av portar och väggar. Ett system "Dammwalls" för nedgjutning och det andra systemet "Modulawalls" med trapetsväggar som bultas och stagas fast i golvet.

luftning för planlager

Kompletta lösningar för tilluftskanaler, körbara luftningskanaler, kulvertar i såväl betong, PVC som metallkonstruktion.

små fläkt

Små och stora fläktar som tål trycket. Ett komplett produktsortiment från tyska Schmelzer för alla dina behov.

Teleskopiskt fällbara ventilationsrör

Kostnadseffektiva, enkla lösningar för kylning inom- och utomhus: teleskopiskt fällbara ventilationsrör 4-30 m, luftspjut, pelartork och den äldre tekniken med halvmånar/pansartoppar. Komplementen till befintliga anläggningar som ökar möjligheterna att t.ex mellanlagra fuktig spannmål, fröer innan torkning, spannmål för krossensilering eller liknande eller för att säkerställa kylning i lager på större eller mindre ytor.

airrockets silos ventilation

Eftermontering av ventilation i silos - vi har alla lösningarna! "Airrockets" är en kostnadseffektiv och väldigt smart lösning för ventilation i standardsilo på 90-400 ton. Därtill finns ett komplett sortiment med golvlösningar för silosventilation - Schmelzer Airfloor" av hög kvalitet, anpassningsbara till samtliga på marknaden förekommande silos.

utlastningsfickor

Kostnadseffektiva utlastningsfickor på 40-60 m3 som kan seriekopplas. Robust och enkel konstruktion för utomhusmontage.

huvudkanaler i betong

Farm Mac tillverkar egna betongkanaler som blir både huvudkanaler och skiljeväggar.