Ombyggnad av befintliga byggnader

Jörgen Sturesson Rönnås Sjöbo

Farm Mac har specialiserat sig på att tillsammans med kunderna göra om ekonomibyggnader till planlager. Det kan vara äldre logar, stallbyggnader eller maskinhallar med eller utan gjutet golv. Att rusta upp en äldre byggnad är en stor kostnad och ger gårdarna en charm och trevnad men ofta inte ekonomisk återbäring genom att bara rusta upp ytan på byggnaderna. Vi försöker utnyttja innandömet i befintliga byggnader till spannmål, maskinlager eller utrymme att hyra ut så kan vi få förenat nytta med nöje i en renovering av äldre hus men framförallt att få en vettig återbetalning på en upprustning av en äldre byggnad.

Läs mer...

Planlager i befintlig loga

Planlager i befintlig loga

Anpassning och optimering av slutlager i befintlig loge med möjlighet till kylning med teleskopiskt hoppfällbara rör. Uttag ena sidan av byggnaden.

Läs mer...

Spannmålstork i planlager

Spannmålstork i planlager

Installation i maskinhall där del av hallen används för torkning av ca 200 ton spannmål om året.

Kompletterar gårdens befintliga kalluftstorkning.

Läs mer...

Industriell installation med 6 m väggar byggda på nedre betongvägg

temporär lagring av spannmål och foderråvaror i hamn

Industriellt projekt för temporär lagring av spannmål och foderråvaror i hamn. Konstruktionen är med 1 m platsgjutna betongväggar i botten och därefter 6 m bärande väggar som anfästs med nedgjutna pelare.

Läs mer...

Modern hötorkning

torkning av hö

Installation i befintlig äldre byggnad. Lagret dimensionerat för att främst användas för torkning av hö men med möjlighet att även torka/kyla spannmål mm.

Läs mer...

Nybyggd planlager där spannmålsväggar används för takläggning

planlager med spannmålsväggar för takläggning

Nybyggnation av spannmålslager med ventilation och torkning där väggarna används för att bära takkonstruktionen. För stora och även små volymer spannmål.

Läs mer...

Lagringslösning i rundloge

Lagringslösning i rundloge

Delinstallation i rundloge där väggar med 5 m lagringshöjd följer byggnad samt centralt orienterad större spannmålstork.

Designen innebär att kunden kan bygga en motsvarande ficka på andra sidan i framtiden. För uttagning med lastare. Lagringsvolym ca 400 ton.

Läs mer...

Kylning i nybyggt planlager

planlager med kylning av spannmål

Planlager med möjlighet till kylning av spannmål. På enheten finns annan tork och anläggningen används huvudsakligen för slutförvarning av spannmål.

Anslutning utvändigt med nedgrävda PVC kanaler. Utomhusfläkt. Till kunden har liknande lösningar levererats tidigare till annat planlager.

Läs mer...