Nybyggd hall för gårdens alla behov med tork, kylning och lagring i planlager

Kunden byggde en helt ny hall där planlagret är en del av denna hall. Övriga delar är tvätthall, maskinhall samt verkstad.

Tork med luftning fördelat på 4 fickor med luftning och 4 fickor med torkning.

Torkkanalen är den nedsänkta kulverten. Torkfläkten är på 22 kW.