Industriell installation med 6 m väggar byggda på nedre betongvägg

Industriellt projekt för temporär lagring av spannmål och foderråvaror i hamn. Konstruktionen är med 1 m platsgjutna betongväggar i botten och därefter 6 m bärande väggar som anfästs med nedgjutna pelare.

temporär lagring av spannmål och foderråvaror i hamn