Ombyggnad av befintliga byggnader

Farm Mac har specialiserat sig på att tillsammans med kunderna göra om ekonomibyggnader till planlager. Det kan vara äldre logar, stallbyggnader eller maskinhallar med eller utan gjutet golv. Att rusta upp en äldre byggnad är en stor kostnad och ger gårdarna en charm och trevnad men ofta inte ekonomisk återbäring genom att bara rusta upp ytan på byggnaderna. Vi försöker utnyttja innandömet i befintliga byggnader till spannmål, maskinlager eller utrymme att hyra ut så kan vi få förenat nytta med nöje i en renovering av äldre hus men framförallt att få en vettig återbetalning på en upprustning av en äldre byggnad.

Ofta är nya byggnader enklast att uppföra och man får en betydligt bättre logistik och funktion på arbetet med spannmålshanteringen men inte alltid. Vi får väga in flera faktorer som ofta är unika för ägare, arrendatorer och kanske även nästa generation som vill ta över men inte vill eller kan skuldsätta sig allt för mycket. Vi försöker finna flexibilitet i en ombyggnad.

För en arrendator kan det vara en bra lösning ifall markägaren renoverar byggnader. De kan får ett spannmålslager som fungerar så de kan lagra skörden på ett rationellt sätt och inte kostar allt för mycket. Markägaren kan ta ut ett högre arrende om han har ändamålsenliga byggnader.

Man får analysera fall för fall och se vilka värden man sparar och vad slutkostnaden blir för att renovera och bevara en gammal gårdsmiljö kontra bygga nytt och få de fördelarna.

Lokala snickare och byggfirmor som varit med ett tag brukar kunna göra fina arbeten med att bära av takstolar och kanske flytta dessa. Det finns även specialiserade ingenjörsfirmor som kan göra beräkningar på hållfasthet på gamla logar.

I vårt galleri vill vi visa på olika möjligheter hur våra kunder har anpassat planlager och luftningssystem till sina äldre ekonomibyggnader.

Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc Geringhoff Rota Disc