Schmeltzer Airlance och Airwhisper

Luftningsspjut är en enkel utrustning för att snabbt kunna avhjälpa lokal värmeutveckling i ditt spannmålslager. De skruvas lätt ned i spannmålen och kyler och torkar därefter mindre volymer spannmål kring dess placering. De kan därefter flyttas till andra områden med liknande problem i ditt lager.

Läs mer...