Farm Mac tillhandahåller tilluftskanaler i både metall- och betongkonstruktion. Tillluftskanalerna används för att buffra luft och skapa det mottryck som behövs för att pressa luften genom spannmålen och för att förflytta våtfronten uppåt, ut ur spannmålen.

Betongkonstruktionens stora fördel är att den även fungerar på höjder upp till 4 meter som bärande väggelement vilket gör dessa väldigt konstnadseffektiva (genom att metallväggarna inte behövs). De är dock tunga och eftersom vi tillverkar dessa i Danmark kan leveranskostnaderna bli stora, framförallt för norra och mellersta Sverige. Plåtkanalerna å andra sidan platsmonteras men kan inte användas för bärande konstruktioner. Farm Mac arbetar med flera olika leverantörer och har alltid ett bra alternativ, oberoende av de problem som ska övervinnas!