Bottenkanaler kan levereras både i metall och i betong för nedgjutning.

Rent generellt anser vi att metallkanalerna är lättare att arbete med och är mer hållbara. Schmelzers kanaler levereras med håltagna, laserskurna anfästningskanter vilket möjliggör en komplett fyllning av betong vid gjutning, undvikande av luftbubblor som på sikt underminerar golvet samt genom dess vinkel, möjliggör en god anslutning av betongen  mot metallen, med små risker för att kanterna under inverkan av en tung lastskopa "frasas sönder". Därmed blir livslängden för denna gjutning avsevärt mycket längre än för de standardmässiga kanalerna som säljs på marknaden. Betongkanaler är stabila vid gjutning men tenderar att spricka över tiden (framförallt i toppen under inverkan av lastarskopans tyngd samt i ytan mot golvgjutningen) vilket kan ge avsevärda försämringar för hållfastigheten, framförallt om kanalerna anläggs med körplåtar med skarpa kanter (vilket Farm Mac inte säljer). Nackdelen med metallkanaler är risken för korrosion, att de måste stabiliseras noga vid gjutning samt, och detta är väldigt viktigt, gjutning måste ske i flera omgångar. Vi tror dock att plåtkanalerna är de som håller längst och ger mest valuta för pengarna. Men, det är du som kund som väljer! Vi har många olika prisklasser och konfigurationer, normalt offererar vi de mest avancerade kanalerna då dessa är bäst och är lättast att lägga (har laserskurna kanter, färdigt bultningshål för anläggning samt demonterbart metallstöd för att säkerställa perfekt gjutning).