Kompletta lösningar för tilluftskanaler, körbara luftningskanaler, kulvertar i såväl betong, PVC som metallkonstruktion. Kraftfulla kombinationsmöjligheter för rationella planlager. För såväl luftning som torkning av spannmål, fröer, hö, halm och andra liknande produkter. Allt komplett från en leverantör, levererat med ritningar och hållfastighetsberäkningar.

Körbara golv, med luftkanaler från 40 cm cc till 160 cc, beroende på om man skall torka fröer och spannmål eller bara lufta och kyla spannmål är en mycket rationell och effektiv lösning för dina  behov. Är behovet stort av att kunna variera cc-mått och det redan finns ett bra gjutet golv på plats, rekommenderar vi teleskopiskt hopfällbara ventilationsrör.

Våra kunder har torkat ner mycket våt spannmål till lagringsduglighet på 14-15%, med en stor fläkt med högt tryck och stort luftflöde, i vissa fall kombinerat med tillsatsvärme. Denna nyutveckling av den traditionella planbottentorken har varit en succé. Våra kunder torkar allt från spannmål till gräsfrö.

Förutom att olika planlagerlösningar är kostnadseffektiva att bygga, mätt i lagrings- och torkningskostnad per ton vara, är de också väldigt flexibla och möjliggör en enorm mottagningskapacitet under en kort tid. "Försök parkera en traktor i en silo" så förstår du vad vi menar! När planlagret inte används så lagrar du utsäde, gödning, halm, hö och maskiner där. Planlager kan byggas in i nya byggnader (med Schmelzers väggar som bärande element med en lättare takkonstruktion ovan) eller i befintliga byggnader. På många gårdar finns idag ett flertal gamla byggnader med lågt alternativvärde - det kan röra sig om gamla gris- och kostallar och liknande, som oftast enkelt och till låg kostnad kan konverteras till planlager och/eller planlagertork. Ring gärna oss och diskutera dina möjligheter!

Några enkla råd att tänka på när det gäller att bestämma sig för olika ventilations- och torkningslösningar

 • Ett planlager bör endast användas för rensad spannmål – för att ta bort stora risker med omogna kärnor och ogräsfrön som lätt blir ”härdar"
 • För kylning bör vattenhalten inte överstiga 18 procent
 • Vid 14-15% vattenhalt och lagringstemperatur vid 8-10 grader är spannmålen alltid säker
 • Tillse att lagringslokalen är så pass mörk som möjligt
 • Betong eller metallväggar ger optimal lagringshygien – de är lätta att rengöra och är inte porösa
 • En mångfald olika lösning finns för att blåsa luft genom spannmålen – välj den lösning som passar din plånbok och dina förutsättningar
 • Var beredd att variera avståndet mellan ventilationsutrustning, kanaler mm beroende på intensiteten i torkning och kylning
 • Luftflöden:     
  • Ventilation med ytterluft bör göras vid 5-20 m3 luft per timme och kubikmeter spannmål vid max 6 m lagringshöjd
  • Torkning bör ske med minsta 50 m3 luft per timme och kubikmeter vid max 4-5 m lagringshöjd