Nyutvecklat torkgolv från Farm Mac som ger total frihet att lägga in dessa på befintliga golv eller på annan hårdgjord yta. Levereras som standard i 1 x 1 eller 0,5 x 0,5 m moduler tillsammans med stabila H-balkar på vilket dessa placeras. Total höjd 25 cm. Dessa levereras med flera bärande och stabiliserande komponenter och har genomluftning i hela golvytan. Konstruktionen innebär att du helt slipper trä i konstruktionen och därför minimerar riskerna med insekter.

Golvet kan läggas ovanpå betonggolv eller annan hårdgjord yta och sedan kan man med hjälp av flyttbara betongelement sätta väggar på vilket en enkel tak-konstruktion kan placeras. Färdiggjutna betongelement, kraftiga fläktar och integrerad fläktstyrning blir till stora eller små planlagertorkar och integreras t.ex. med omrörare och tillsatsvärme med exempelvis flispannor. Ring för mer information. Vi kan erbjuda färdiga leasingupplägg för denna lösning då den är helt flyttbar och därför betraktas som en maskinleasing.