Enkel torkning på hög höjd

John Nicander

John Nicander är driftsledare på Farm Mac Agro. De senaste två åren har han odlat knappt 80 ha rödsvingel, en gröda han är nöjd med då den är lättodlad och bryter den ensidiga växtföljden. Torkning sker i en budgettork som byggts i ett felkonstruerat planlager.

Läs mer...

Johannes på Sinclariesholm flyttar och rör om i fröet – insatsen betalar sig med bättre grobarhet

Johannes Barnekow

Sinclairsholms Gods ligger vackert inbäddat i nordöstra Skånes mellanbyggd. Johannes Barnekow har i huvudsak specialiserat sig på specialodlingar. Hans tork- och lagring är en av de första större projekt som Farm Mac levererade för sex år sedan och i denna hanterar han hela gårdens skörd. Johannes odlar timotej och rödklöver.

Läs mer...

Så gjorde vi på Hjularöd med gräsfröskörden 2017 och 2018

Henrik Negendanck

Hjularöds Gods ligger i mitten av Skåne. Vi träffar Henrik Negendanck som är driftsledare på godset och pratar om deras erfarenheter under de sista två åren av torkning och lagring av rödklöver, hundäxing och rörflen.

Läs mer...

Ny planlagertork på Grönadal löser torkningen

Ulf Andersson

Ulf Andersson på Grönadal utanför Vellinge söder om Malmö, byggde en frötork med körbara golvrännor 2017. Principen för torken är sidoplacerade betongkanaler samt en 22 KW-fläkt. I den torkar och lagrar han inte bara rödsvingel utan även gårdens spannmål.

Läs mer...