Väggar för planlager - innerväggar (Moddular walls) och bärande konstruktioner (Dammwalls) av mycket hög kvalitet med lagringshöjder upp till 9 m. Vi ritar och dimensionerar dessa och kundanpassar varje lösning till just dina behov. Extremt kostnadseffektiva ju högre lagring som erfodras. Smarta portlösningar som tål trycket. Oändliga kombinationsmöjligheter och tekniska lösningar.

Planlagerväggar från Schmelzer är mycket flexibla och vi har nästan en lösning för alla vare sig det är gamla eller nya byggnader. Extremt hög bärighet. Väggar ansluts via bultning i golv, via nedgjutning av bärande balkar eller mot existerande byggnad. Tryck avleds med stänger, vajer eller andra lösningar beroende på funktionen i planlagret. Väggarna kan kombineras ihop även med andra lösningar, t.ex en gjuten klack som ska användas som glidyta för lastarskopan eller med platsgjuten betong nedtill på de första en till två metrarna. Genom en korrekt planering kommer vi att beakta att stag och vajrar placeras så att byggnaden maximalt kan användas; vajrar ska t.ex placeras och dimensioneras så att tippning alltid är möjlig i ditt nya planlager och är inte detta möjligt kan vi konstruktionsmässigt föra över vikt- och tryckbelastning via andra lösningar som sidostag, via nedgjutna stolpar mm.

Nu med unika rensluckor: Vi har utvecklat ett system med väggarna som gör att man kan öppna understa plåten och rensa bakom väggarna. Om man bygger in planlager i en befintlig maskinhall av plåt, blir det ett utrymme mellan plåtytterväggen och planlagret där man har svårt att hålla rent, om man inte kan öppna understa plåten och rensa utrymmet. Det är mycket troligt att Certifieringföretag kan ställa krav på att man skall kunna göra rent i dessa mellanutrymmen och så får man det rent från möss och råttor ifall all gammal spannmål kan tas bort. Väljer du Farm Mac som leverantör får du alltid genomtänkta lösningar. Inget är standard, utan anpassat efter dina behov.

Portar till planlager kan beställas från Schmelzer eller så tillverkar man de själva efter Schmelzers ritningar. Det finns flera varianter med träbalkar eller stålportar i Schmeltzers sortiment av portar.

Alla planlager som levereras som projekt är statiskt godkända av en oberoende ingenjörsfirma i Tyskland (ackrediterad tredje part). Spannmål som ligger i ett planlager ger högt tryck som innebär risker vid olika belastningar på väggarna om lagret inte är riktigt gjort från början. Det finns - och kommer säkert att finnas ännu fler exempel framöver - där försäkringsbolagen nekar ersättning vid haverie eller kollaps av spannmålslager då dessa inte varit erfoderligt konstruerade. Undvik detta, låt oss göra jobbet och leverera ert nya planlager!

Olika färgval

Damwalls - fribärande väggar

Damwalls

Damwall - kraftig väggkonstruktion som gjuts ned i marken för olika montagelösningar. Kan även användas som ytterväggar där lättare takkonstruktioner kan installeras.

Läs mer...