Portar

Fabrikstillverkade portar eller lokaltproducerade enklare lösningar som tål trycket. Vi har lösningen!

En viktig del i planlagret är att rationellt kunna tömma planlagret. Lösningarna är många men i de allra flesta fall kommer en tung lastare eller en teleskoplastare att användas. Problemet är då att kunna öppna upp planlagret och komma in i detta. Det första man måste tänka på är att ha någon form av gjutet golv utanför en planlagerdörr eller port. Självklart kan man installera tömningsskruvar, använda en stor spannmålssug eller liknande där detta inte är ett problem men verkligheten är att de allra flesta vill kunna komma in i planlagret, för rengöring. tömning eller för att förvara annat än spannmål inne i lagret.

En port i ett spannmålslager skiljer sig markant mot en vanlig standardport. Den måste tåla ett högt tryck och ska även kunna öppnas under tryck. Schmelzer har färdiga portar för alla höjder. Nackdelen som vi upplever det är att dessa blir ganska dyra. Ofta finns det dessutom redan standardmässiga portar i byggnaden och då finns det ingen anledning till att välja en alltför avancerad lösning. Då är det bättre att välja portar i träbalkskonstruktion. Dessa platsbygger man oftast billigare än vad dessa kan levereras fabriksfärdiga. Principen är enkel, starkt virke staplas ovanpå vartannat i en balk.

Vi rekommenderar att bygga dessa i segment av ca 50-100 cm och på vardera sidan fästa glatt plyfa (lätt att hålla rent). Vardera segment utrustas med en lyftögla, varpå det relativt tunga segmentet enkelt kan lyftas på plats eller tas bort m.h.a. en lastmaskin eller liknande.