Damwalls - fribärande väggar

Damwall - kraftig väggkonstruktion som gjuts ned i marken för olika montagelösningar. Kan även användas som ytterväggar där lättare takkonstruktioner kan installeras.

Dammwalls är ett lagringssystem baserat på standarddelar och för lagringshöjder på upp till 7,5 m. Levereras förzinkade med målade stödpelare för nedgjutning (kan fås i önskad RAI-kod). Är enkla att montera. Kan monteras i olika höjder och är mycket lätta att hålla rena. Ingen extra tätning med betong i hörn erfodras. Genom att de kan användas som ytterväggar i byggnader kan den totala byggkostnaden hållas rimlig. Modulerna sammankopplas vid behov i toppen med kablar och järn för att få stabilitet. Även andra lösningar finns för att bära av trycket i konstruktionen såsom snedstag, fördelning mot husets bärande konstruktioner. Olika former av port- och dörrlösningar finns att tillgå. Väggarna är kombinerbara även med andra byggnadsmaterial.